HI ! 欢迎来到时尚购物频道 您还未登陆会员登录|会员注册

当前位置:

长沙网>购物频道>狂打折>平和堂1.9-1.14日折扣 低至5折

平和堂1.9-1.14日折扣 低至5折

推荐人: 妙妙桑

2015-01-11 08:40

【商品卖场】:平和堂五一广场店

【产品分类】:百货

【折扣力度】:5折及5折以上

【推荐理由】:艾格、prich等品牌低至5折

女装


艾格90%货品两件 200减100

艾格周末90%货品两件 200减100

方糖40%货品 200减100 (五东)

PRICH60%货品 200减100

BRJ50%货品 200减100 (五奥)

欧丽芙90%货品 200减100 (五奥)

T.W 50%货品 200减100

依恋 50%货品 200减100

Roem 50%货品 200减100

GOZO 30%货品 200减100

MindBridge 60%货品 200减100 

Five Plus 20%货品 200减80

 欧时力 20%货品 200减80

A02 30%货品 200减80

MIKIBANA 50%货品  200减80 (五奥)

JUST MODE 90%货品 200减80 (五奥)

COCODEAL 20%货品 200减60 (五东)

伊芙丽 50%货品 200减60 

玫瑰子弹 30%货品 200减60 (五东)

LALABOBO 40%货品 1000减300 (五东)

w-closet 90%货品 1000减300

MO&CO 20%货品 1000减420

VIFILLE 40%货品 500减100 (五东)

LAPA YP 30%货品 300减100 


男装


T.W 50%货品 200减100 (五)

SCOFIELD MEN 50%货品 200减100

I'M DAVID 50%货品 200减100

ASOBIO 50%货品 200减100 (五)

MINDBRIDGE 50%货品 200减100 (五奥)

DIDIBOY 50%货品 200减100 (五)

欧时力 50%货品200减60 (五东)

暇步士 60%货品200减60  

佛伦帝奴 200减60 (五)

蔓哈顿 200减80 (五奥)

路易诗兰 200减80 (五东)

BONI 50%货品 200减80 

COCODO 50%货品200减80

DKICAE 90%货品 200减80 (五)

ELLE 50%货品 200减80 (五)

JODOLL 300减60 (五东)

太平鸟 50%货品 300减60 (五奥)

OT虎牌 50%货品300减60 (五)


运动


哥伦比亚 300减50 (五东)

阿迪达斯50%货品200减40 (奥)

乐斯菲斯 200减40 

匡威 30%货品200减60 (东奥)

JEEP 60%货品200减80(五)

NB 20%货品300减60 


女鞋


惵愫 80% 200减100

贵之步  80% 200减100

FED 80% 200减100

莱尔斯丹 80% 200减100

思加图 80% 200减100

PRECIS 80% 200减100

迪芙斯 80% 200减100


童装


爱佳乐 200减80 (五东)

时尚小鱼 40%货品200减80 

安奈儿 60%货品200减100

PAW PAW 50%货品 200减100

丑丑 60%货品 200减100

依恋 50%货品 200减100

T.w 50%货品 200减100 (五)


床品


罗莱 60%货品 200减40

万喜登 70%货品 200减80(五东)

梦洁宝贝 70% 200减60

惜惜 60% 200减60(五奥)

富丽真金 70% 200减60 


中厅


床品 梦洁 70% 688减188 活动时间1/7-1/12

女装 MINDBRIDGE MOCO 活动时间1/7-1/12

内以集合 三枪、宜而爽、美标、浩沙、卡帝乐鳄鱼 活动时间1/6-1/12


值 | 70

不值 | 0

商场相关信息

【名称】:平和堂五一广场店

【电话】:0731-82918887

【地址】:湖南省长沙市天心区黄兴中路88号

网友评论

0条评论

全部评论